Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Οι γιατροί δεν θέλουν POS επικαλούμενοι το «ιατρικό απόρρητο»

Αποτέλεσμα εικόνας για Οι γιατροί δεν θέλουν POS επικαλούμενοι το «ιατρικό απόρρητο»
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) κατέθεσε ένσταση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που τους υποχρεώνει να βάλουν POS για φορολογικούς λόγους. Όπως υποστηρίζουν οι γιατροί του ΠΙΣ με τα POS βάλλεται το «ιατρικό απόρρητο».
Στην ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει πως κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ο ιατρός έχει σχέση με τον ασθενή σύμφωνα με τους κανόνες του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (Ν.3418/2015), επομένως ο ασθενής δεν έχει την ιδιότητα του καταναλωτή και ο ιατρός δεν είναι «προμηθευτής» υπό την έννοια που παρέχεται στην Νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.
Σημειώνει δε πως «οι ιατροί δεν διαθέτουν ούτε "κατάστημα", ούτε "ταμείο", αλλά "ιατρείο" ή μονάδα παροχής φροντίδας υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001».
Παράλληλα, συμπληρώνει, το ιατρικό απόρρητο πρέπει να προστατεύεται, καθόσον απορρέει όχι μόνο από τις Ιπποκρατικές αρχές, αλλά και από την ιατρική ηθική και δεοντολογία και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού-ασθενή και απορρέει από το Σύνταγμα (9 εδάφιο 1, ΕΣΔΑ 8), που προστατεύουν τα έννομα αγαθά της προσωπικής και οικογενειακής ζωής και της ιδιωτικής σφαίρας απορρήτου του ατόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου